Certificates marks

Často kladené otázky

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY týkající se novinek v legislativě certifikace výrobků a zařízení pro Rusko, Bělorusko a Kazachstán.

 

1) Máme nyní platné certifikáty (vyhotovené dle dřívějšího GOSTR). Do kdy nám tyto certifikáty platí?

Platnost prakticky všech sériových certifikátů vydaných  do 14.2.2013 se zkracuje a to do 15.3.2015. Výjimkou jsou certifikáty na výrobky, jež nespadly pod Technické reglementy Celní Unie.

 

2) Je možné platnost stávajících certifikátů prodloužit?

S ohledem na legislativní změny nelze platnost certifikátů vydaných do 14.2.2013 prodloužit.

 

3) Co je nutné zajistit jako náhradu místo stávajících certifikátů?

15.3.2013 vstoupily v platnost nové Technické předpisy(reglementy) pro celní unii RF, Bělorusko a  Kazachstán. 

Od té doby spadá většina výrobků pod Technické reglementy TR TS.

Procedura pro získání nového certifikátu je  podobná, jako tomu bylo u GOST R, GOST B a GOST K.  

 

4) Původní normy Gost R, GOST B a GOST K tedy končí a do budoucna se s nimi nebudeme setkávat?

Známé GOSTY, se kterými jsme až do nynějška pracovali zůstávají nadále v platnosti, ale jen pro velice omezený počet výrobků, které jsou přesně definovány novým předpisem. 

 

5) Proč certifikovat?

Certifikáty či deklarace shody jsou nezbytnými doklady pro vývoz zboží do zemí Celní unie a mnohdy i doklady vyžadovanými pro zahájení provozu zařízení v zemích Celní Unie Ruské Federace, Kazachstánu a Běloruska. Certifikáty mají také marketingovou hodnotu, neboť jsou dokladem toho, že vaše produkty odpovídají standardům přijatým v rámci Ruské Federace, Kazachstánu a Běloruska. 

 

6) Co je certifikát GOST R?

Certifikát GOST R je dokument potvrzující, že daný výrobek je vyroben v souladu s platnými standardy Ruské Federace. Podobně GOST K a GOST B (Kazachstán a Bělorusko). 

 

7) Co znamená TR TS?

Systém TR TS (Technické reglementy celní unie) prakticky nahradil původní systém GOST R a vstoupil v platnost 15.2.2013. Nyní jsou dokumenty vydané v rámci systému TR TS platné v celé celní unii. V rámci systému TR TS mohou být vydány certifikáty a deklarace. 

 

8) Jak často certifikovat?

Certifikáty/deklarace jsou buď jednorázové pro konkrétní kontrakt nebo sériové na 1, 3 nebo 5 let. Max platnost certifikátu GOST R jsou 3 roky. U TR TS dokumentů je max platnost 5 let.

 

9) Jak požádat o certifikát?

Kontaktujte naše zástupce v jednotlivých zemích. K vytvoření cenové nabídky potřebujeme popis zařízení v ruštině a celní kód. Další podrobnosti vám sdělí naši zástupci.

 

10) Kolik stojí certifikát?

Cena certifikátu se vždy dělá na míru a podle povahy výrobku. Proto potřebujeme znát celní kód a popis výrobku. 

 

11) Jak dlouho trvá vydání certifikátu?

Doba vydání certifikátu či jiného dokumentu je závislá na typu dokumentu a oznámíme vám ji společně s cenovou nabídkou. Rozpětí je od několika dní do 12 měsíců v případě některých speciálních certifikátů.

 

12) V jakém jazyce musím předložit dokumenty?

Požadujeme popis zařízení v ruštině. V některých případech akceptujeme angličtinu.

 

13) Jak se dozvím, zda potřebuji certifikát?

Nějaký dokument potřebujete pro vývoz určitě. Typ dokumentu (certifikát, deklarace, otkaznoe pismo) vám sdělíme po předložení popisu výrobku. Někdy mohou požadovat certifikát (dokument) i vaši zákazníci a je to jejich právo.

 

14) Jaký typ certifikátu potřebuji?

Potřebujete dokumenty pro vývoz, což může být certifikát nebo deklarace TR TS nebo GOST R(K, B) nebo v případě, že výrobek nespadá pod povinnou certifikaci, to může být Otkaznoe pismo. Další dokumenty mohou být vyžádány zákazníkem nebo jsou povinnou součástí certifikačního procesu. (např. Certifikát Průmyslové Bezpečnosti, průkaz bezpečnosti, apod.

 

15) Jaké dokumenty musím předložit k certifikaci?

Popis zařízení v ruštině a cení kód. Další podrobnosti získáte u našich zástupců) - viz http://www.east-certificate.eu/cs/web/4-kontakty.html

 

16) Je nutný audit v rámci certifikace?

Audit je nutný v některých případech. Provádí se buď ve výrobním závodě nebo vyjímečně na místě určení. Podrobnosti se dozvíte v rámci cenové nabídky.

 

Certifikáty

 • Certifikát shody s Technickými reglementy Celní Unie (TR TS)
  Сертификат соответствия Техническим регламентам Таможенного Союза (ТР ТС)
 • Prohlášení o shodě TR TS
  Декларация соответствия ТР ТС
 • Informační dopis pro celnici (Otkaznoe pismo)
  Отказное письмо
 • Metrologický certifikát
  Метрологический сертификат
 • Požární certifikáty
  Пожарные сертификаты
 • Certifikát TR TS EX (do výbušného prostředí)
  Сертификат взрывозащиты
 • Technické pasporty
  Технический паспорт
 • Expertýza průmyslové bezpečnosti
  Экспертиза промышленной безопасности
 • Dobrovolný certifikát průmyslové bezpečnosti (SertPromBezopasnost)
  Сертификат промышленной безопасности «СертПромБезопасность
 • OTTS certifikát pro dopravní prostředky
  ОТТС сертификат для транспортных средств
 • Certifikáty pro železnici
  сертификаты для железнодорожного транспорта
 • Dobrovolné certifikáty GOST R
  Добровольный сертификат ГОСТ Р
 • Průkaz bezpečnosti
  Обоснование безопасности

FAQ

více