Certificates marks

East-Certificate je oficiálním představitelem akreditovaných certifikačních orgánů a vaším spolehlivým partnerem pro získání certifikátů/deklarací shody v rámci systému GOST R a Technických reglementů Celní Unie, jakož i dalších dokumentů nezbytných pro vývoz a provoz výrobků na území Ruské Federace, Běloruska, Kazachstánu a Ukrajiny. Naše služby nabízíme v rámci EU a USA.

Vážení zákazníci,

v březnu 2018 uplyne již pět let od zavedení nových pravidel na vydávání certifikátů shody a prohlášení o shodě (deklarací) pro Celní Unii Ruska, Běloruska a Kazachstánu.

Po počátečním chaosu, který ale asi provází všechny podobné úpravy, se situace stabilizovala a lze již říci, že v naprosté většině případů je jasné, co je potřeba udělat a jaké dokumenty jsou pro samotnou proceduru certifikace potřebné. V následujícím článku se pokusím shrnout uplynulých pět let a sepsat nejdůležitější informace plynoucí pro zákazníky, kteří mají o certifikaci zájem, či touto procedurou již úspěšně prošli a platnost jejich dokumentů se chýlí ke konci. Stejně tak budou tyto informace ale jistě prospěšné i firmám, které dodávají do Celní Unie výrobky třetích dodavatelů ať už jako obchodníci nebo dodavatelé velkých technologických celků.

Věřím, že toto shrnutí přinese trošku světla do někdy temných zákoutí certifikace a usnadní firmám orientaci v certifikační problematice. Pro lepší orientaci jsem se rozhodl sepsat pětileté shrnutí encyklopedicky, tedy vysvětlím jednotlivé pojmy, se kterými se můžete během certifikace setkat a budu se snažit je jednoduše popsat či vysvětlit.

Naše služby

Certifikáty

 • Certifikát shody s Technickými reglementy Celní Unie (TR TS)
  Сертификат соответствия Техническим регламентам Таможенного Союза (ТР ТС)
 • Prohlášení o shodě TR TS
  Декларация соответствия ТР ТС
 • Informační dopis pro celnici (Otkaznoe pismo)
  Отказное письмо
 • Metrologický certifikát
  Метрологический сертификат
 • Požární certifikáty
  Пожарные сертификаты
 • Certifikát TR TS EX (do výbušného prostředí)
  Сертификат взрывозащиты
 • Technické pasporty
  Технический паспорт
 • Expertýza průmyslové bezpečnosti
  Экспертиза промышленной безопасности
 • Dobrovolný certifikát průmyslové bezpečnosti (SertPromBezopasnost)
  Сертификат промышленной безопасности «СертПромБезопасность
 • OTTS certifikát pro dopravní prostředky
  ОТТС сертификат для транспортных средств
 • Certifikáty pro železnici
  сертификаты для железнодорожного транспорта
 • Dobrovolné certifikáty GOST R
  Добровольный сертификат ГОСТ Р
 • Průkaz bezpečnosti
  Обоснование безопасности

FAQ

více