Certificates marks

East-Certificate je oficiálním představitelem akreditovaných certifikačních orgánů a vaším spolehlivým partnerem pro získání certifikátů/deklarací shody v rámci systému GOST R a Technických reglementů Celní Unie, jakož i dalších dokumentů nezbytných pro vývoz a provoz výrobků na území Ruské Federace, Běloruska, Kazachstánu a Ukrajiny. Naše služby nabízíme v rámci EU a USA.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

V souvislosti s válkou na Ukrajině a odchodem většiny firem z Ruska nabízíme naše služby v oblasti certifikace i pro Kazachstán! Kromě certifikace nabízíme i kontakty na firmy v Kazachstánu a pomoc při vstupu na tamní trh. V případě dotazů nás kontaktujte.

Certifikáty

 • Certifikát shody s Technickými reglementy Celní Unie (TR TS)
  Сертификат соответствия Техническим регламентам Таможенного Союза (ТР ТС)
 • Prohlášení o shodě TR TS
  Декларация соответствия ТР ТС
 • Informační dopis pro celnici (Otkaznoe pismo)
  Отказное письмо
 • Metrologický certifikát
  Метрологический сертификат
 • Požární certifikáty
  Пожарные сертификаты
 • Certifikát TR TS EX (do výbušného prostředí)
  Сертификат взрывозащиты
 • Technické pasporty
  Технический паспорт
 • Expertýza průmyslové bezpečnosti
  Экспертиза промышленной безопасности
 • Dobrovolný certifikát průmyslové bezpečnosti (SertPromBezopasnost)
  Сертификат промышленной безопасности «СертПромБезопасность
 • OTTS certifikát pro dopravní prostředky
  ОТТС сертификат для транспортных средств
 • Certifikáty pro železnici
  сертификаты для железнодорожного транспорта
 • Dobrovolné certifikáty GOST R
  Добровольный сертификат ГОСТ Р
 • Průkaz bezpečnosti
  Обоснование безопасности

FAQ

více