Certificates marks

East-Certificate je oficiálním představitelem akreditovaných certifikačních orgánů a vaším spolehlivým partnerem pro získání certifikátů/deklarací shody v rámci systému GOST R a Technických reglementů Celní Unie, jakož i dalších dokumentů nezbytných pro vývoz a provoz výrobků na území Ruské Federace, Běloruska, Kazachstánu a Ukrajiny. Naše služby nabízíme v rámci EU a USA.

NOVÁ PRAVIDLA CERTIFIKACE

Změny v legislativě RF, Kazachstánu a Běloruska – přehled:

15.2.2013 vstoupily v platnost Technické předpisy (reglementy) pro celní unii RF, Bělorusko, Kazachstán. Od té doby spadá většina výrobků pod Technické reglementy TR TS. Národní GOSTy R, K a B zůstaly jen pro malou skupinu výrobků, na které se nově platné předpisy nevztahují.

Objednatelem sériového dokumentu (certifikátu či deklarace) může být pouze subjekt (právnická nebo fyzická osoba) registrovaná na území celní unie!

Číst dále

Naše služby

Certifikáty

 • Certifikát shody s Technickými reglementy Celní Unie (TR TS)
  Сертификат соответствия Техническим регламентам Таможенного Союза (ТР ТС)
 • Prohlášení o shodě TR TS
  Декларация соответствия ТР ТС
 • Informační dopis pro celnici (Otkaznoe pismo)
  Отказное письмо
 • Metrologický certifikát
  Метрологический сертификат
 • Požární certifikáty
  Пожарные сертификаты
 • Certifikát TR TS EX (do výbušného prostředí)
  Сертификат взрывозащиты
 • Technické pasporty
  Технический паспорт
 • Expertýza průmyslové bezpečnosti
  Экспертиза промышленной безопасности
 • Dobrovolný certifikát průmyslové bezpečnosti (SertPromBezopasnost)
  Сертификат промышленной безопасности «СертПромБезопасность
 • OTTS certifikát pro dopravní prostředky
  ОТТС сертификат для транспортных средств
 • Certifikáty pro železnici
  сертификаты для железнодорожного транспорта
 • Dobrovolné certifikáty GOST R
  Добровольный сертификат ГОСТ Р
 • Průkaz bezpečnosti
  Обоснование безопасности

FAQ

více