Certificates marks

Pojmy, se kterými se setkáte během certifikace

Pojmy, se kterými se setkáte během certifikace do celní Unii Ruska, Běloruska a Kazachstánu

co jsou TECHNICKÉ REGLEMENTY CELNÍ UNIE?

soubor předpisů, dle kterých se vystavují certifikáty shody či prohlášení o shodě (v podmínkách Celní unie se užívá pojem DEKLARACE). Každý předpis je věnovaný nějaká konkrétní problematice. Seznam Technických reglementů a jejich původní text najdete na tomto webu pod odkazem SEZNAM TR TS. Jako příklad mohu uvést např. TR TS 010 (Bezpečnost strojů a zařízení) či TR TS 032 (Tlaková zařízení). Pro Technické reglementy celní unie se užívají zkratky jak z ruštiny, tak angličtiny a všechny znamenají totéž, tedy Technické reglementy Celní Unie. Užívají se tyto zkratky: TR TS, CU TR, TR CU, EAC apod.

kde platí TR TS?

Certifikáty a deklarace podle TR TS jsou přijímány ve státech Celní Unie, tedy v Rusku, Bělorusku a Kazachstánu, jakož i v Arménii (od r.2014) a Kyrgyzstánu (2015), ale mohou být požadovány i zákazníky z další států bývalého Sovětského svazu, např. Uzbekistánu. Tam je to ale dané požadavky zákazníků a je nutné se s nimi dohodnout na požadavcích již v procesu dohadování podmínek smlouvy o dílo.

jak získat certifikáty a deklarace TR TS?

Postup je snadný, kontaktujte nás a my vám vše zajistíme na klíč. Pro exportéry by bylo složité sledovat jednotlivé změny zákonů a platit zaměstnance, kteří by se na tuto problematiku specializovali. Stačí nám zaslat zadání, my připravíme obratem cenovou nabídku a v případě zájmu zajistíme potřebné kroky k získání potřebných certifikátů.

kolik stojí certifikace?

Ceny jsou VŽDY kalkulovány pro konkrétní případ a proto si nechte nějakou časovou rezervu, abychom vám nabídku připravili.

jak dlouho trvá vystavení požadovaného dokumentu?

záleží na typu certifikátu, deklarace či jiného dokumentu. Termín se dozvíte v nabídce, ale deklarace se vydává během několika dní a certifikát v řádu několika týdnů. Jsou však i certifikáty, na jejichž vydání se čeká měsíce.

co je třeba pro kalkulaci?

Obecně řečeno, popis výrobku a celní kód. Podrobnosti se dozvíte, pokud nás kontaktujete. Rozsah požadovaných informací, nezbytných pro vypracování nabídky, záleží na typu výrobku.

CELNÍ KÓD

pro Celní Unii je požadován 10-místný celní kód. Nám stačí pro kalkulaci prvních 6 pozic. S ostatními vám rádi pomůžeme. Evropský celní sazebník je odlišný od sazebníku Celní unie a je nutné používat celní kódy správné a hlavně platné!

platnost deklarací a certifikátů?

základní rozdělení je na dokumenty jednorázové, které jsou spojeny s konkrétní smlouvou a fakturou na dodání a tzv. sériové, které lze vystavit s platností od jednoho do 5 let. U jednorázových dokumentů by zařízení mělo být vyvezeno a spuštěno do provozu během 12 měsíců ode dne vystaveni deklarace/certifikátu. O sériový certifikát/deklaraci lze žádat pouze s vědomím výrobce!

Certifikáty

 • Certifikát shody s Technickými reglementy Celní Unie (TR TS)
  Сертификат соответствия Техническим регламентам Таможенного Союза (ТР ТС)
 • Prohlášení o shodě TR TS
  Декларация соответствия ТР ТС
 • Informační dopis pro celnici (Otkaznoe pismo)
  Отказное письмо
 • Metrologický certifikát
  Метрологический сертификат
 • Požární certifikáty
  Пожарные сертификаты
 • Certifikát TR TS EX (do výbušného prostředí)
  Сертификат взрывозащиты
 • Technické pasporty
  Технический паспорт
 • Expertýza průmyslové bezpečnosti
  Экспертиза промышленной безопасности
 • Dobrovolný certifikát průmyslové bezpečnosti (SertPromBezopasnost)
  Сертификат промышленной безопасности «СертПромБезопасность
 • OTTS certifikát pro dopravní prostředky
  ОТТС сертификат для транспортных средств
 • Certifikáty pro železnici
  сертификаты для железнодорожного транспорта
 • Dobrovolné certifikáty GOST R
  Добровольный сертификат ГОСТ Р
 • Průkaz bezpečnosti
  Обоснование безопасности

FAQ

více