Certificates marks

Gost R

Jedná se o dobrovolný certifikát, jehož vystavení je spojeno se zhruba stejnou procedurou jako vystavení certifikátů povinných. Seznam dokumentů, které k vyřízení potřebujeme, vám rádi sdělíme na základě vaší poptávky.

V některých případech se jedná spíše o marketingový nástroj, který umožňuje lépe prezentovat výrobek na území Ruské federace. Tento druh certifikátu není platný na území ostatních států Celní unie Ruské federace, Kazachstánu a Běloruska. Typickým příkladem jsou například manometry nebo PE trubky.

Objektem certifikace může být výrobek, služba nebo proces.

Certifikáty GOST R vydané před 15.2.2013 mají, v naprosté většině případů, zkrácenou platnost do 15.3.2015, protože se na skoro všechny výrobky podle nových pravidel certifikace vztahují již technické reglementy Celní unie.

Platnost stávajících certifikátů GOST R vám rádi ověříme.

Kontaktujte prosím naše obchodní zástupce podle regionů.

Certifikáty

 • Certifikát shody s Technickými reglementy Celní Unie (TR TS)
  Сертификат соответствия Техническим регламентам Таможенного Союза (ТР ТС)
 • Prohlášení o shodě TR TS
  Декларация соответствия ТР ТС
 • Informační dopis pro celnici (Otkaznoe pismo)
  Отказное письмо
 • Metrologický certifikát
  Метрологический сертификат
 • Požární certifikáty
  Пожарные сертификаты
 • Certifikát TR TS EX (do výbušného prostředí)
  Сертификат взрывозащиты
 • Technické pasporty
  Технический паспорт
 • Expertýza průmyslové bezpečnosti
  Экспертиза промышленной безопасности
 • Dobrovolný certifikát průmyslové bezpečnosti (SertPromBezopasnost)
  Сертификат промышленной безопасности «СертПромБезопасность
 • OTTS certifikát pro dopravní prostředky
  ОТТС сертификат для транспортных средств
 • Certifikáty pro železnici
  сертификаты для железнодорожного транспорта
 • Dobrovolné certifikáty GOST R
  Добровольный сертификат ГОСТ Р
 • Průkaz bezpečnosti
  Обоснование безопасности

FAQ

více